30 års erfaring med musikk og studio
 

Akademiske og teologiske lisenser

Akademiske produkter selges kun til kvalifiserte skoler, studenter, heltidsansatte lærere, kantorer eller kirker.
Det er ikke tillatt å ta i bruk dette produktet dersom du ikke oppfyller kravene.
Lisensavtalen sier også at det ikke er lovlig å overføre lisensen til brukere som ikke oppfyller kravene.


For å kjøpe akademisk lisens må du:

Legge frem dokumentasjon på at du kvalifiserer til akademisk lisens


Følgende kvalifikasjoner kreves:

Dersom du er: Må du være: Og må ha:
Videregående skole, høyskole eller universitet Offisielt godkjent og bruke programvaren til undervisningsformål Rekvisisjon på skolens offisielle brevpapir
Barneskole og/eller ungdomsskole Offisielt godkjent og bruke programvaren til undervisningsformål Rekvisisjon på skolens offisielle brevpapir
Kirke, Synagoge eller kantor   Rekvisisjon på kirkens offisielle brevpapir
Student Student ved godkjent høyskole eller universitet Gyldig studentbevis med gyldig oblat for innbetalt semesteravgift
Musikklærer Ansatt i kulturskole Ansettelsesbevis